Aktualności
Urząd Marszałkowski
Wezwania do rozliczenia opłaty produktowej. Dodano: 2019.02.15 Więcej...
Gioś
Pamiętaj o złożeniu sprawozdania do GiOŚ Dodano: 2019.02.15 Więcej...
BDO - wniosek
Wniosek aktualizacyjny. Dodano: 2019.02.15 Więcej...

Ogłoszenia

OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA NA DOSTAWĘ KOMPUTEROWYCH STACJI ROBOCZYCH (31.07.2020)

Ogłoszenie wyniku postępowania prowadzonego zgodnie z zapisami zawartymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w związku z realizacją projektu pt. "Wdrożenie zaleceń strategii wzorniczej w przedsiębiorstwie CTS 24" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.4 Wzór na konkurencję Etap II Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Szczegóły w załączniku:
Informacja o wyniku postępowania

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ KOMPUTEROWYCH STACJI ROBOCZYCH (17.07.2020)

CTS24 SPÓŁKA JAWNA - P. SZUBERT, K. LEW stosując zapisy zawarte w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 -2020, zaprasza do składania ofert w postępowaniu organizowanym w związku z realizacją projektu pt. „Wdrożenie zaleceń strategii wzorniczej w przedsiębiorstwie CTS 24” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.4 Wzór na konkurencję Etap II Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014- 2020.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup fabrycznie nowych środków trwałych – stacje robocze:

1) Laptop + monitor dodatkowy – 3 zestawy
2) Laptop – 3 sztuki


Termin składania ofert – do 27.07.2020

Pełna treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami (do pobrania):
 1. Zapytanie ofertowe nr 6/2020/POPW 1.4
 2. Załącznik nr 1 – Wzór formularza ofertowego
 3. Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 4. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
 5. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym
 6. Załącznik nr 5 – Klauzula informacyjna

OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA NA DOSTAWĘ KOMPUTEROWYCH STACJI ROBOCZYCH (15.07.2020)

Ogłoszenie wyniku postępowania prowadzonego zgodnie z zapisami zawartymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 -2020, w związku z realizacją projektu pt. "Wdrożenie zaleceń strategii wzorniczej w przedsiębiorstwie CTS 24" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.4 Wzór na konkurencję Etap II Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Szczegóły w załączniku:
Informacja o wyniku postępowania

Informujemy, iż działając na podstawie zapisów zapytania ofertowego nr 4/2020/POPW 1.4, punkt 11 ust. 4 zapytania unieważniamy w dniu 17.07.2020 zapytanie ofertowe nr 4/2020POPW 1.4 upublicznione w dniu 02.07.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ KOMPUTEROWYCH STACJI ROBOCZYCH (02.07.2020)

CTS24 SPÓŁKA JAWNA - P. SZUBERT, K. LEW stosując zapisy zawarte w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 -2020, zaprasza do składania ofert w postępowaniu organizowanym w związku z realizacją projektu pt. "Wdrożenie zaleceń strategii wzorniczej w przedsiębiorstwie CTS 24" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.4 Wzór na konkurencję Etap II Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014- 2020.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup fabrycznie nowych środków trwałych – stacje robocze:
1) Laptop + monitor dodatkowy – 3 zestawy
2) Laptop – 3 sztuki

Termin składania ofert – do 10.07.2020

Pełna treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami (do pobrania):
 1. Zapytanie ofertowe nr 4/2020/POPW 1.4
 2. Załącznik nr 1 – Wzór formularza ofertowego
 3. Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 4. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
 5. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym
 6. Załącznik nr 5 – Klauzula informacyjnaOGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG DORADCZYCH (15.06.2020)

Ogłoszenie wyniku postępowania prowadzonego zgodnie z zapisami zawartymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 -2020, w związku z realizacją projektu pt. "Wdrożenie zaleceń strategii wzorniczej w przedsiębiorstwie CTS 24" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.4 Wzór na konkurencję Etap II Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014- 2020.

Szczegóły w załączniku:


ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG DORADCZYCH (02.06.2020)

CTS24 SPÓŁKA JAWNA - P. SZUBERT, K. LEW  stosując zapisy zawarte w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 -2020, zaprasza do składania ofert w postępowaniu organizowanym w związku z realizacją projektu pt. „Wdrożenie zaleceń strategii wzorniczej w przedsiębiorstwie CTS 24” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.4 Wzór na konkurencję  Etap II Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014- 2020.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup usług doradczych:
    1) Usługa doradztwa w zakresie testowania projektu na prototypie
    2) Usługa doradztwa w zakresie testowania projektu na wersji pełnej
    3) Doradztwo z zakresu zarządzania wzornictwem
    4) Opracowanie strategii dojścia do poziomu wzornictwa III/IV (Drabiny Designu)
Termin składania ofert – do 11.06.2020

Pełna treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami (do pobrania):
OGŁOSZENIE WYNIKU POSTĘPOWANIA (26.10.2017)

Ogłoszenie wyniku postępowania w trybie zapytania ofertowego organizowanego przez: CTS24 Sp.J.-P.SZUBERT, K.LEW, w związku z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Działanie:1.4 „Wzór na konkurencję” –etap I dotyczy: przeprowadzenia audytu wzorniczego oraz opracowania strategii wzorniczej.

Szczegóły w załączniku:

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Działanie: 1,4 "Wzór na konkurencję" - Etap I zapraszamy do składania ofert w postępowaniu organizowanym przez CTS24 SP.J. - P.Szubert, K.Lew.

dotyczy: prowadzenia audytu wzorniczego oraz opracowania strategii wzorniczej.

Szczegóły w załącznikach: